Tłumaczenie ze słowackiego na polski to złożony i czasochłonny proces. Wymaga koncentracji, głębokiej znajomości języka, a także znajomości terminologii i słownictwa.

Dobrze wykonane tłumaczenie jest sztuką samą w sobie. Na wynik może mieć wpływ wiele czynników. Ci, którzy uważają, że tak ważne zadanie można powierzyć jakiemukolwiek biuru tłumaczeń, powinni być przygotowani na to, że w efekcie otrzymają tłumaczenie kiepskiej jakości, a w niektórych przypadkach będzie trzeba je jeszcze dopracować. Profesjonalne tłumaczenia na język słowacki mogą być potrzebne do dostarczenia dokumentów różnym urzędom, instytucjom urzędowym lub do celów osobistych. Charakter dokumentu wpływa na cenie tłumaczenia. Słowacki jest jednocześnie językiem zbliżonym do polskiego, co sprawia, że koszt takiego tłumaczenia jest niższy, niż w przypadku wielu innych języków europejskich. Więcej dowiesz się tutaj – https://alingua.pl/tlumaczenia-slowacki.

Aby uzyskać tłumaczenie wysokiej jakości, musi ono być wykonane przez jednego specjalistę, który jest dobrze zorientowany w tematyce tekstu. Dobrze, jeśli biuro zatrudnia tłumaczy posiadających głęboką wiedzę z zakresu ekonomii, orzecznictwa, nauk humanistycznych i technologii. Koszt pracy z może zależeć od wielu czynników:

  • Liczba znaków.
  • Terminu.
  • Złożoności tekstu.

Czy język słowacki jest trudny?

5 milionów ludzi mówi po słowacku w Republice Słowackiej i kilka milionów poza jej granicami. Język słowacki należy do języków grupy słowiańskiej, wśród których jest polski, czeski, rosyjski, bułgarski, serbski, chorwacki, ukraiński, białoruski i słoweński. Jest językiem urzędowym Słowacji i mniejszości słowackich w innych krajach (głównie w Czechach, Jugosławii, USA, Kanadzie, Australii, a także w kilku innych krajach świata).

W porównaniu z polskim słowacki jest bardzo łatwy do odczytania. Ponieważ, biorąc pod uwagę znaki diakrytyczne, każda litera jest czytana i prawie zawsze wymawiana w ten sam sposób. Z drugiej strony gramatyka jest stosunkowo nieregularna i wielu jej zasad trzeba będzie się nauczyć na pamięć. Jednocześnie język słowacki jest bardzo melodyjny. Litery alfabetu słowackiego czyta się w taki sam sposób, w jaki się je zapisuje. Sam słowacki i polski należą do tej samej rodziny językowej. Dlatego osobie polskojęzycznej bardzo łatwo jest nauczyć się dużej liczby słowackich słów w stosunkowo krótkim czasie.

Tłumaczenie z języka słowackiego

Językiem słowackim, blisko spokrewnionym z czeskim, posługuje się około 7 mln osób, oprócz Słowacji posługują się nim także mieszkańcy serbskiej Wojwodiny. Słowaków nie brakuje w Rumunii, na Węgrzech, w USA i Kanadzie, a także w Polsce, gdzie można zdawać maturę z tego języka.

Przy wykonywaniu przekładów polsko-słowackich i słowacko-polskich należy mieć na uwadze tzw. słowa podstępne, które mogą budzić wątpliwości: są niezwykle podobne w piśmie, mają zupełnie inne, czasem wręcz przeciwne znaczenie.

Tłumaczenia z polskiego na słowacki i ze słowackiego na polski obejmują również trzy grupy dialektów, które znacznie różnią się między sobą. Językiem najbliższym polskiemu jest dialekt wschodniosłowacki. Aby wykonać wysokiej jakości tłumaczenia z języka słowackiego, konieczna jest nie tylko znajomość tematu, ale także kreatywność. W języku słowackim konstrukcje językowe mają swoje własne cechy i różnice, dlatego tekst należy dostosować tak, aby był łatwy do odczytania.

Ile kosztują tłumaczenia z języka słowackiego?

Mimo niewielkiej liczby użytkowników język słowacki ten jest uznawany za jedną z oficjalnych form Unii Europejskiej, dzięki czemu można go usłyszeć na międzynarodowych konferencjach i spotkaniach. Znany dziś literacki słowacki pochodzi z połowy XIX wieku. Powstał na bazie dialektów środkowosłowackich. Łącznie w kraju tym istnieje ponad 29 form pochodnych. Do XVI wieku językiem urzędowym Słowacji, był język czeski, ale w XVII wieku pojawił się pierwszy próba wprowadzenia własnego języka.

Współczesny język ma w swoim składzie wiele cech leksykalnych, gramatycznych i fonetycznych właściwych dla całej grupy zachodniosłowiańskiej, dlatego tłumaczenia ze słowackiego i tłumaczenia na słowacki są dość łatwe, co w oczywisty sposób wpływa na cenę tłumaczenia.

Jak znaleźć profesjonalne biuro tłumaczeń?

Biuro powinno przede wszystkim gwarantować wysoki poziom tłumaczeń. Oznacza to, że w tekście nie będzie najmniejszej nieścisłości, a tym bardziej błędu. Osiąga się to dzięki trzem prostym zasadom. Po pierwsze zwracamy uwagę na kwestię personelu. Ważne jest, aby tłumacze pracowali tylko w swojej dziedzinie tłumaczenia. Na przykład specjaliści, którzy mają wykształcenie medyczne, wykonują tłumaczenia wyłącznie z dziedziny medycyny. To samo dotyczy tłumaczeń prawniczych i finansowych. Dzięki temu możemy być pewni, że tłumaczenie będzie wyraźnie odpowiadało oryginałowi dokumentu. Kolejną rzeczą, którą warto sprawdzić, jest to, czy każde tłumaczenie przechodzi przez dział korekty, zanim trafi do rąk klienta, co gwarantuje pełną zgodność i minimalizuje wpływ czynnika ludzkiego.